Udruga sudskih tumača TEMPUS

Udruga sudskih tumača TEMPUS

Drago nam je da Vas možemo pozdraviti i na ovaj način pobliže upoznati s našom djelatnošću.

Udruga sudskih tumača TEMPUS predstavlja organizaciju sa statusom pravne osobe upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

TEMPUS se bavi unapređenjem prevoditeljske struke, savjetovanjima, predavanjima, seminarima, kongresima kao i stručnim usavršavanjem i povezivanjem prevoditelja i stalnih sudskih tumača.

Zanimanje sudskog tumača izuzetno je odgovoran posao. On ne zahtijeva samo poznavanje jezika, kako onog stranog, tako i materinjeg, već i široku opću naobrazbu, stalni rad na sebi i usavršavanje koje nikad ne prestaje. No, isto tako ovaj je posao veliki izazov i drago nam je da interes za njega postoji i raste.

Udruga sudskih tumača TEMPUS za jedan od svojih ciljeva ima i aktivno bavljenje problematikom sudskih tumača/prevoditelja, suradnju s ostalim institucijama sličnog karaktera, povezivanje s državnim institucijama kako bi uvijek bili u tijeku s aktualnim informacijama koje su u poslu sudskog tumača od izuzetne važnosti te umrežavanje sa sličnim institucijama u Europi.

Svim sadašnjim i budućim sudskim tumačima/prevoditeljima želimo puno uspjeha u radu.