Želite postati član Udruge sudskih tumača Tempus

Želite postati član Udruge sudskih tumača Tempus

Ako se želite pridružiti našem timu i postati član Udruge sudskih tumača Tempus, kontaktirajte nas e-mailom i poslat ćemo Vam pristupnicu i uz nju odgovarajuće podatke.

Novi termini obuke: 01.06.2019.

Prijava za obuku