Mora li se na obuci pristupiti provjeri znanja stranog jezika?

Obuka ne obuhvaća provjeru poznavanja stranog jezika. Za kandidata koji odluči postati stalnim sudskim tumačem podrazumijeva se da poznaje određeni strani jezik ili strane jezike za koji / koje želi postati stalni sudski tumač.