Gdje i kada se održava obuka?

Obuka u Udruzi sudskih tumača TEMPUS u pravilu se održava u Zagrebu, Maksimirska 103, a po potrebi i na drugim lokacijama ili gradovima o čemu će biti objavljena obavijest na našoj internetskoj stranici. Termini obuke sastavljaju se ovisno o broju i prijavama kandidata, a odvijaju se petkom poslijepodne i subotom. Jedan termin obuke uključuje dva dana (petak poslijepodne i subota) nakon čega se kandidatu izdaje potvrda o obavljenoj stručnoj obuci.