Što nakon obuke?

Nakon obuke se kandidat poziva na polaganje prisege od strane nadležnog suda gdje dobiva Rješenje o imenovanju stalnim sudskim tumačem.

Gdje i kada se održava obuka?

Obuka u Udruzi sudskih tumača TEMPUS u pravilu se održava u Zagrebu, Maksimirska 103, a po potrebi i na drugim lokacijama ili gradovima o čemu će biti objavljena obavijest na našoj internetskoj stranici. Termini obuke sastavljaju se ovisno o broju i prijavama kandidata, a odvijaju se petkom poslijepodne i subotom. Jedan termin obuke uključuje dva dana (petak poslijepodne i subota) nakon čega se kandidatu izdaje potvrda o obavljenoj stručnoj obuci.

Kako se postaje sudski tumač?

Da bi se postalo sudskim tumačem, potrebno je zadovoljiti određene uvjete. Informacije o tome mogu se dobiti na internetskoj stranici sudačke mreže www.sudacka-mreza.hr ili direktnim obraćanjem nadležnom sudu.

Nakon što nadležni sud utvrdi da su zadovoljeni uvjeti za imenovanje stalnim sudskim tumačem, kandidat se upućuje na obavljanje stručne obuke pri strukovnoj udruzi. Udruga može kontaktirati kandidata nakon što dobije od suda potvrdu da je zadovoljio sve uvjete, ali isto tako kandidat može i sam odabrati udrugu i kontaktirati je.